Kunst curator


Kunst curatorschap

2005/09 Projectcurator CBK G te Arnhem
2009 Curator Triënnale Landschapsarchitectuur te Apeldoorn
2009/15 Curator N 348 ‘het witte lint’ Provincie Gelderland
2010/11 Eindhoven Lichtstad:  curator van twee kunstprojecten met het thema ‘licht’
2011/14 Curator ‘de groene snaar’ Laan van Kernhem te Ede