Tijdlijn 1975-nu


Werkzaamheden Opdrachten Tentoonstellingen

1985 Deelname Symposium “Mermer I Zvuci” nabij Belgrado in Jugoslavie
1986/89 Lid Tentoonstellingscommissie Stichting Fort a/d Drecht
1987+89 Gastlessen Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem
1988 Deelname Prijsvraag Museumplein Amsterdam i.s.m. John Körmeling, eervolle vermelding
1990 Extern adviseur voor de Gemeente Utrecht
1990 Lid Kunstcommissie Recreatieschap Rottemeren
1991 Masterplan Beeldende Kunst Recreatiegebied Rottemeren i.s.m. E.Terwindt
1993 Extern adviseur Gemeente Heteren
1993/94 Gastdocent ontwerpen Architectonische Vormgeving/Monumentaal aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem
1993/95 Lid adviescommissie beeldende kunst te Apeldoorn
1993/97 Lid adviescommissie Kunst en Architectuur te Dordrecht
1994 Gastdocent Beeldhouwen aan de Kunstacademie te Kampen
1994 Extern adviseur Stichting Wonen te Amersfoort
1994/96 Docent ontwerpen Architectonische Vormgeving/Monumentaal aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem
1994/99 Adviseur Beeldende Kunst bij de Rijksgebouwendienst
1997/99 Werkgroep kunst bij scholen, Mondriaanstichting te Amsterdam
1997/98 Lid projectgroep beeldende kunst (structuurplan) t.b.v. de gemeente Venray
1998 Werkgroep Kunst in Opdracht t.b.v. Procesmanagement kunstvakonderwijs i.o.v. Ministerie van O.C.&W.
1998/03 Selectiecommissie Stichting Beeldende Kunst Gelderland
1998/08 Lid adviescommissie beeldende kunst te Apeldoorn
1998/15 Masterplan Beeldende kunst, uitbreidingsplan Kernhem te Ede
1999 Gastdocent A.K.I. te Enschede
1999 Gastdocent Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht
1999/01 Extern adviseur beeldende kunst gemeente Venray
1999/01 Adviseur beeldende kunst R.I.V.M. te Bilthoven
1999/01 Adviseur beeldende kunst Rijkswaterstaat Dienstkring Amsterdam
1999/03 Adviseur Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden
2000/01 Adviseur beeldende kunst Rijkswaterstaat Dienstkring Alkmaar
2000/04 Adviseur Centrum Beeldende Kunst te Groningen
2001/05 Voorzitter Stichting Mecenas te Renkum
2002/03 Adviseur beeldende kunst Gemeente Liemeer
2002/03 Gastdocent Afd. Monumentaal A.K.I. te Enschede
2002/05 Bestuurslid Stichting Cargo te Almere
2003/04 Docent Afd. Monumentaal A.K.I. te Enschede
2003/07 Voorzitter adviescommissie kunst in de Openbare Ruimte, Nieuwe Brabantse Kunst Stichting te Breda
2004/10 Lid adviescommissie monumentale kunst te Doetinchem
2004/12 Jurylid Kreis Steinfurt DA / Kunsthaus Kloster Gravenhorst
2005/09 Projectcurator CBK G te Arnhem
2005/10 Lid adviescommissie beeldende kunst te Zutphen
2005/13 Oprichter en bestuurslid Stichting de KunstKoepel te Renkum
2006 Gastdocent Academie Minerva/Frank Mohr Instituut te Groningen
2006/07 Interim adviseur CBK Groningen
2007/10 Voorzitter adviescommissie kunst in de Openbare Ruimte, bkkc te Tilburg
2007/13 Secretaris Stichting Bas Maters
2007/14 Masterplan Raamwerk Kunst en Vormgeving in de Openbare Ruimte voor Strijp-S, te Eindhoven
2008/09 Minor Art in Public Space II, ArtEZ, AKI Enschede
2009 Curator Triënnale Landschapsarchitectuur te Apeldoorn
2009/10 Minor Art in Public Space !!!, ArtEZ, AKI Enschede
2009/13 Integraal plan i.s.m. Jan Samsom voor de Mars in Zutphen
2009/15 Curator N 348 ‘het witte lint’ Provincie Gelderland
2010/11 Eindhoven Lichtstad: curator van twee kunstprojecten met het thema ‘licht’
2010/15 Raamwerk Brainport Avenue te Eindhoven voor bkkc/SRE in samenwerking met Jan Samsom
2011/14 Curator ‘de groene snaar’ Laan van Kernhem te Ede
2012 Secretaris Stichting Kreek
2012 Gastdocent Academie Den Bosch
2012/13 Leiding symposium ‘Ruimte Denken’ en werkateliers Gelderland, www.ruimte-denken.nl
2013 Gastdocent Hogeschool der Kunsten Utrecht
2013/14 Extern Kunstadviseur Gemeente Enschede