Aanbevelingen


Advieswerk/ Diensten

 • Lid Tentoonstellingscommissie Stichting Fort a/d Drecht;
 • Gastdocent Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem;
 • Deelname Prijsvraag Museumplein Amsterdam i.s.m. John Körmeling;
 • Extern kunstadviseur voor de Gemeente Utrecht;
 • Masterplan Beeldende Kunst Recreatiegebied Rottemeren;
 • Lid adviescommissie beeldende kunst te Apeldoorn;
 • Gastdocent Beeldhouwen aan de Kunstacademie te Kampen;
 • Lid adviescommissie Kunst en Architectuur te Dordrecht;
 • Extern kunstadviseur gemeente Heteren;
 • Extern kunstadviseur Stichting Wonen te Amersfoort;
 • Docent ontwerpen Architectonische Vormgeving/ Monumentaal/Hogeschool voor de Kunsten te
  Arnhem;
 • Adviseur Beeldende Kunst bij de Rijksgebouwendienst;
 • Werkgroep kunst bij scholen, Mondriaanstichting te Amsterdam;
 • Lid projectgroep beeldende kunst (structuurplan) t.b.v. de gemeente Venray;
 • Lid ABK te Apeldoorn;
 • Selectiecommissie Stichting Beeldende Kunst Gelderland;
 • Masterplan Beeldende kunst deelplan Kernhem te Ede;
 • Werkgroep Kunst in Opdracht t.b.v. Procesmanagement kunstvakonderwijs i.o.v. Ministerie van
  O.C.& W.;
 • Gastdocent A.K.I. te Enschede: Gastdocent H K U te Utrecht;
 • Extern adviseur beeldende kunst gemeente Venray;
 • Adviseur beeldende kunst R.I.V.M. te Bilthoven;
 • Adviseur Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden;
 • Adviseur beeldende kunst Rijkswaterstaat Dienstkring Amsterdam;
 • Adviseur Centrum Beeldende Kunst te Groningen;
 • Adviseur beeldende kunst Rijkswaterstaat Dienstkring Alkmaar;
 • Voorzitter Stichting Mecenas te Renkum;
 • Bestuurslid Stichting Cargo te Almere;
 • Adviseur beeldende kunst Gemeente Liemeer;
 • Gastdocent & docent Afd. Monumentaal A.K.I. te Enschede;
 • Voorzitter adviescommissie kunst in de Openbare Ruimte N B K S te Breda;
 • Voorzitter adviescommissie kunst in de Openbare Ruimte, bkkc te Tilburg;
 • Lid adviescommissie beeldende kunst te Zutphen;
 • Lid adviescommissie monumentale kunst te Doetinchem;
 • Jurylid Kreis Steinfurt DA / Kunsthaus Kloster Gravenhorst;
 • Projectcurator CBK G te Arnhem;
 • Oprichter en bestuurslid Stichting de KunstKoepel te Renkum;
 • Gastdocent Academie Minerva/Frank Mohr Instituut te Groningen;
 • Interim adviseur CBK Groningen;
 • Minor Art in Public Space I, II & III, ArtEZ Enschede;
 • Secretaris Stichting Bas Maters;
 • Masterplan Raamwerk Kunst en Vormgeving in de Openbare Ruimte voor Strijp‐S, te Eindhoven;
 • Integraal plan i.s.m. Jan Samsom voor de Mars in Zutphen;
 • Curator Triënnale Landschapsarchitectuur te Apeldoorn;
 • Curator N 348 ‘het witte lint’ Provincie Gelderland;
 • Raamwerk Brainport Avenue te Eindhoven voor bkkc/SRE in samenwerking met Jan Samsom;
 • Eindhoven Lichtstad / curator 2 kunstprojecten met thema ‘licht’;
 • Curator ‘de groene snaar’ Laan van Kernhem te Ede;
 • Secretaris Stichting Kreek te Oosterbeek;
 • Gastdocent Kunstacademie Den Bosch;
 • Gastdocent H K U;
 • Leiding symposium ‘Ruimte Denken’ en werkateliers Gelderland;
 • Extern Kunstadviseur gemeente Enschede